HINNASTO

Haluamme tarjota matalan kynnyksen mahdollisuuden oikeudellisen avun saamiseen. Asiasi ja tilanteesi kartoittamista koskeva alkuneuvottelu on sinulle ilmainen, mikäli toteamme, ettei asiasi vaadi lakimiehen toimenpiteitä tai toimeksiantosuhdetta. Muutoin tuntihintamme, tai kokonaisvelotus vastaa aina paikkakuntakohtaista hintatasoa. Kartoitamme aina sinun kannaltasi mahdollisimman hyvän ja kustannustehokkaan ratkaisun, ja selvitämme kanssasi mahdollisuutesi oikeusturvaetuuteen, tai julkiseen oikeusapuun.

Jokainen käsittelemämme asia on aina yksilöllinen ja tuntiveloitus määräytyy tapauskohtaisesti.
Asiakirjojen laadinnassa meillä on käytössä asiakohtainen veloitus. Asiakirjan hinta riippuu kuitenkin sen laajuudesta.
Esimerkiksi yksinkertaisen avioehtosopimuksen, eduvalvontavaltakirjan tai testamentin kustannus on noin 300 euroa. Kustannus nousee asiakirjan laajuuden kasvaessa. Emme kuitenkaan tyydy vain laatimaan asiakirjaa sinulle, vaan asiantuntevat lakimiehemme antavat myös siihen liittyvää konsultointia ja miettivät yhdessä kanssasi parhaan vaihtoehdon.
Kuolinpesän perunkirjoitus on alkaen 800 euroa. Mikäli perunkirjoitukseen liittyy esimerkiksi testamentin tiedoksiantoa tai muuten tavallista enemmän toimenpiteitä, niin hinta nousee edellä mainitusta hieman. Ilmoittamiimme hintoihin sisältyy aina arvonlisävero.

Ennakko- ja välilaskutuksesta sovitaan erikseen ja esimerkiksi oikeudenkäyntiasioissa laskutus tapahtuu oikeusasteittain.
Muissa pitkäkestoisissa toimeksiannoissa palkkio ja kulut laskutetaan puolivuosittain, ellei toisin sovita. Lisäksi veloitamme mahdolliset viranomaismaksut ja muut julkiset maksut. Tällaisia maksuja voivat olla esimerkiksi tuomioistuinmaksu ja maistraatin rekisteröintimaksu. Pyrimme olemaan aina mahdollisimman avoimia sinulle syntyvistä kustannuksista ja emme esimerkiksi veloita erikseen tavanomaisia kopionti- ja postituskuluja.

Oikeusapu

Asian laadusta riippuen vähävaraisella asiakkaalla voi olla oikeus oikeusapuun. Tällöin avustajan palkkio korvataan joko kokonaan tai osittain valtion varoista. Mahdollinen oikeusavun omavastuuosuus määräytyy henkilön kuukausittaisten tulojen ja menojen välisen erotuksen mukaan. Me laadimme puolestasi oikeusapuhakemuksen oikeusaputoimistoon. Tiesithän, että tuomioistuimessa käsiteltäviin asioihin voi saada oikeusapua, vaikka käyttäisit yksityisen asianajotoimiston palveluja.

Oikeusturva

Yksityishenkilöiden kotivakuutukseen sisältyvä oikeusturvavakuutus tai yritysten oikeusturvavakuutus korvaa yleensä avustajan palkkion riita-asioissa tai asianomistajalle rikosasioissa. Korvauksesta vähennetään omavastuuosuus. Mikäli olet vähävarainen, selvitämme myös, saatko oikeusturvan omavastuuosuuteen oikeusapua. Otamme puolestasi yhteyden vakuutusyhtiöön selvittääksemme, korvataanko oikeudenkäyntikulusi kotivakuutuksestasi.