HINNASTO

Asiasi ja tilanteesi kartoittamista koskeva alkuneuvottelu on Sinulle ilmainen, mikäli toteamme, että asiasi ei vaadi enemmälti lakimiehen toimenpiteitä tai toimeksiantosuhdetta ei muusta syystä synny. Muutoin tuntihintamme tai asiakohtainen veloitus vastaa paikkakuntien keskimääräistä hintatasoa. Me kartoitamme kannaltasi mahdollisimman hyvän ja kustannustehokkaan ratkaisun ja selvitämme kanssasi mahdollisuutesi oikeusturvaetuuteen tai julkiseen oikeusapuun.

Asioissa, joissa veloitus on tuntiperusteinen, jokainen asia on yksilöllinen ja tuntiveloitus määräytyy tapauskohtaisesti. Asiakirjojen laadinnassa meillä on käytössä asiakohtainen veloitus. Asiakirjan hinta riippuu kuitenkin sen laajuudesta. Yksinkertainen avioehtosopimus, eduvalvontavaltakirja tai testamentti maksaa 300 euroa. Mikäli asiakirjassa tulee tavallista laajemmaksi, niin hinta on hieman korkeampi. Me emme pelkästään tee asiakirjaa, vaan asiantuntevat lakimiehemme antavat myös siihen liittyvää konsultointia ja miettivät yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaallemme parhaan vaihtoehdon. Kuolinpesän perunkirjoitus on alkaen 800 euroa. Mikäli perunkirjoitukseen liittyy esimerkiksi testamentin tiedoksiantoa tai muuten tavallista enemmän toimenpiteitä, niin hinta nousee mainitusta hieman.  Ilmoitetuissa hinnoissa on arvonlisävero mukana.

Ennakko- ja välilaskutuksesta sovitaan erikseen. Oikeudenkäyntiasioissa laskutus tapahtuu oikeusasteittain. Muissa pitkäkestoisissa toimeksiannoissa palkkio ja kulut laskutetaan puolivuosittain, ellei toisin sovita. Lisäksi veloitamme mahdolliset viranomaismaksut ja muut julkiset maksut. Tällaisia maksuja voivat olla esimerkiksi tuomioistuinmaksu ja maistraatin rekisteröintimaksu. Emme veloita erikseen tavanomaisia kopionti- ja postituskuluja.

Oikeusapu

Asian laadusta riippuen vähävaraisella asiakkaalla voi olla oikeus oikeusapuun. Tällöin avustajan palkkio korvataan joko kokonaan tai osittain valtion varoista. Mahdollinen oikeusavun omavastuuosuus määräytyy henkilön kuukausittaisten tulojen ja menojen välisen erotuksen mukaan. Me laadimme puolestasi oikeusapuhakemuksen oikeusaputoimistoon. Tiesithän, että tuomioistuimessa käsiteltäviin asioihin voi saada oikeusapua, vaikka käyttäisit yksityisen asianajotoimiston palveluja.

Oikeusturva

Yksityishenkilöiden kotivakuutukseen sisältyvä oikeusturvavakuutus tai yritysten oikeusturvavakuutus korvaa yleensä avustajan palkkion riita-asioissa tai asianomistajalle rikosasioissa. Korvauksesta vähennetään omavastuuosuus. Mikäli olet vähävarainen, selvitämme myös, saatko oikeusturvan omavastuuosuuteen oikeusapua. Otamme puolestasi yhteyden vakuutusyhtiöön selvittääksemme, korvataanko oikeudenkäyntikulusi kotivakuutuksestasi.