Palvelut

Toimistomme puoleen kannattaa kääntyä jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta asiassa voitaisiin välttää turhien kustannusten syntyminen ja saavuttaa paras mahdollinen lopputulos. Alla on yleisimpiä oikeudellisia asioita, mitä hoidamme. Kuitenkin tyhjentävää luetteloa on mahdotonta tehdä, joten otathan yhteyttä toimistomme lakimiehiin, kun sinulla on tarve oikeudelliselle asiantuntemukselle. Meidän kanssa onnistuu tapaamiset helposti myös virka-ajan ulkopuolella ilta-aikaan.

Rikosoikeus

Rikosasioissa avustamme sekä rikoksen uhreja että rikoksesta epäiltyjä läpi koko rikosprosessin, toisin sanoen esitutkinnasta tuomioistuinkäsittelyyn saakka. Rikoksesta epäillyllä on oikeus ottaa avustaja itselleen jo mukaan poliisikuulusteluihin. Asianomistajia avustamme tuomittujen korvausten perimisessä joko vastaajalta tai Valtiokonttorilta. Avustamme vangitsemis- ja pakkokeinoasioissa myös viikonloppuisin ja pyhäpäivinä. Rikosasioissa meillä on kokemusta asianajopuolen lisäksi myös tuomioistuin- ja syyttäjäpuolelta. Molemmilla lakimiehillämme on kokemusta käräjäoikeuden istunnoissa oikeuden puheenjohtajana toimimisesta. Yleisimpien rikosasioiden lisäksi meillä on erityisosaamista muun muassa sotilasrikoksista.

Mahdollinen vähävaraisuutesi ei ole esteenä asianajoavun saannille. Olitpa sitten asianomistaja (rikoksen uhri) tai vastaaja, niin vähävaraisella asianosaisella on yleensä mahdollisuus valtion varoista katettavaan oikeusapuun, jolloin avustamisesta koituvat oikeudenkäyntikulut jäävät joko kokonaan tai osittain valtion vahingoksi. Tulotasostasi riippumatta kotivakuutukseen kuuluva oikeusturva kattaa yleensä rikoksen uhrin oikeudenkäyntikulut omavastuuosan ylittävin osin. Vähävaraisella asianomistajalla on mahdollisuus saada oikeusapua myös oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen. Selvitämme puolestasi oikeutesi oikeusturvaan ja oikeusapuun.

Ethän epäröi kääntyä puoleemme.

Lähestymiskiellot

Avustamme sekä lähestymiskiellon hakijoita, että niitä, joita vastaan lähestymiskieltoa on pyydetty. Avustamme esimerkiksi lähestymiskieltohakemuksen laatimisessa ja vireillelaitossa. Luonnollisestikin olemme tarvittaessa mukana myös näitä koskevissa tuomioistuinkäsittelyissä.

Perhe- ja perintöoikeus

Perheen lakiasioissa palvelemme niin lapsen huoltajuuteen, kuin perheen perustamiseen tai purkamiseenkin liittyvissä asioissa. Perheoikeudellisia asioita, joita hoidamme, ovat esimerkiksi lasten huolto- ja elatusasiat, lasten asumis- ja tapaamisasiat, huostaanottoasiat, avioerot, omaisuuden ositukset / erottelut ja yhteisomistuksen purkamiset, avioehdot, edunvalvontavaltakirjat / edunvalvontavaltuukset jne. Perintöoikeudellisia palvelujamme puolestaan ovat esimerkiksi perinnönjaot (ja niiden moitteet), perunkirjoitukset ja testamenttien laadinnat. Toimistomme lakimiehet toimivat myös käräjäoikeuden määrääminä pesänselvittäjinä ja -jakajina.

Riita-asiat

Hoidamme erilaisia riita-asioita ja niihin liittyviä oikeudenkäyntejä. Hoidamme esimerkiksi velkomusriitoja, häätöriitoja, huoneenvuokrariitoja, vahingonkorvausriitoja, kiinteistöriitoja, hometaloriitoja, asuntokauppariitoja, työriitoja, huoltoriitoja, elatusriitoja, tapaamisriitoja, perintöriitoja jne.

Riita-asioissa tavoittelemme kuitenkin ensisijaisesti sovinnollista ratkaisua, johon kaikki osapuolet olisivat tyytyväisiä. Mikäli sovinnollista ratkaisua ei saavuteta, ajamme asiakkaamme etua ja turvaamme hänen oikeuksiensa toteutumista oikeudenkäynnissä. Varsinkin riita-asioissa on hyvin tärkeää olla asiansa osaavaan lakimieheen yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lisäksi autamme asiakasta saamaan riidattomassa velkomusasiassa käräjäoikeudesta ulosottokelpoisen tuomion.

Asiakirjojen laadinta

Meillä on myös runsaasti kokemusta asiakirjojen laadinnasta. Laadimme kilpailukykyiseen hintaan erilaisia asiakirjoja, kuten kauppakirjoja, lahjakirjoja, valituksia, vastineita, edunvalvontavaltuutuksia / edunvalvontavaltakirjoja, testamentteja, perukirjoja, avioehtoja, osituskirjoja, omaisuuden erotteluja jne.


Asianajotoimisto Jarkko Liljeqvist Ky