PALVELUT

Toimistomme puoleen kannattaa kääntyä jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta asiassa voitaisiin välttää turhien kustannusten syntyminen ja saavuttaa paras mahdollinen lopputulos. Alla on yleisimpiä toimistomme hoitamia oikeudellisia asioita. Kuitenkin tyhjentävää luetteloa on mahdotonta laatia, joten otathan yhteyttä toimistomme lakimiehiin, kun sinulla on tarve oikeudelliselle asiantuntemukselle. Meidän kanssamme onnistuu tapaamiset helposti myös virka-ajan ulkopuolella ilta-aikaan.

Henkilöasiakkaat

Rikosasioissa avustamme sekä rikoksen uhreja että rikoksesta epäiltyjä läpi koko rikosprosessin, toisin sanoen esitutkinnasta tuomioistuinkäsittelyyn saakka. Rikoksesta epäillyllä tai rikoksen uhrilla on oikeus ottaa avustaja itselleen jo mukaan poliisikuulusteluihin. Asianomistajia avustamme tuomittujen korvausten perimisessä joko vastaajalta, Valtiokonttorilta tai viime kädessä ulosotosta. Avustamme vangitsemis- ja pakkokeinoasioissa myös viikonloppuisin ja pyhäpäivinä. Rikosasioissa meillä on kokemusta asianajopuolen lisäksi myös tuomioistuin- ja syyttäjäpuolelta. Yleisimpien rikosasioiden lisäksi meillä on erityisosaamista muun muassa sotilasrikoksista.

Mahdollinen vähävaraisuutesi ei ole esteenä asianajoavun saannille. Olitpa sitten asianomistaja (rikoksen uhri) tai vastaaja, niin vähävaraisella asianosaisella on yleensä mahdollisuus valtion varoista katettavaan oikeusapuun, jolloin avustamisesta koituvat oikeudenkäyntikulut jäävät joko kokonaan tai osittain valtion vahingoksi. Tulotasostasi riippumatta kotivakuutukseen kuuluva oikeusturva kattaa yleensä rikoksen uhrin oikeudenkäyntikulut omavastuuosan ylittävin osin. Vähävaraisella asianomistajalla on mahdollisuus saada oikeusapua myös oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen. Selvitämme puolestasi oikeutesi oikeusturvaan ja oikeusapuun.

Ethän epäröi kääntyä puoleemme.

Yritysasiakkaat

Laadimme yrityksille esimerkiksi perustamisasiakirjoja, osakassopimuksia ja toimitusjohtajasopimuksia. Meillä on myös osaamista liiketoiminnan kaupasta. Lisäksi autamme tavaroiden ja palvelujen kaupan osalta esimerkiksi laatimalla osto- ja myyntiehtoja, vakiosopimusehtoja ja takuuehtoja. Laadimme myös liiketoimintaan liittyviä sopimuksia, esimerkiksi puitesopimuksia, salassapitosopimuksia, lisenssisopimuksia, alihankintasopimuksia, hankintasopimuksia, edustussopimuksia, kauppaedustajasopimuksia, komissiosopimuksia, jälleenmyyntisopimuksia ja konsultointisopimuksia. Lisäksi teemme yhteistyösopimuksia esim. joint venture, franchising, konsortio, verkostoituminen. Palveluihimme kuuluu myös sopimusten laatiminen, tarkistaminen ja kommentoiminen.